HomeEgypte

Egypte

Het Oude Egypte

Reizen naar Egypte

Het oude Egypte

De rijke geschiedenis van Egypte brengt ons terug tot ongeveer 8000 jaar v.Chr. Eenvoudige dorpsculturen kregen gestalte en een kleine 5000 jaar v.Chr. vervaardigde de Badaricultuur al aardewerk. De drie millennia tot aan onze jaartelling regeerden verschillende Egyptische dynastieën over Egypte, alvorens de macht werd gegrepen door niet-Egyptische mogendheden. Perzische, Griekse, Byzantijnse, Romeinse en Turkse dynastieën zwaaiden er de scepter. Een ommekeer volgde in de zevende eeuw toen islamitische Arabieren de islam in Egypte introduceerden. Christelijke ridders probeerden middels kruistochten tevergeefs voet aan de grond te krijgen, iets waar het Ottomaanse Rijk in een later stadium wel in slaagde. Naderhand luidde Napoleon een periode in waarin het strategisch gelegen Egypte een belangrijke rol vertolkte voor Europese kolonialisten. De Britten profiteerden hier van en bewerkstelligden op slinkse wijze dat Egypte vrijwel volledig afhankelijk van hen werd. Het is de Egyptische geschiedenis tot begin vorige eeuw in een notendop.

Het mag geen verrassing heten dat de vele invloeden waaraan Egypte de afgelopen millennia onderhevig was, hebben geleid tot een uiterst interessante plek voor archeologen en historici. Met name het Oude Egypte spreekt hierbij enorm tot de verbeelding. ‘Levensader van Egypte’ de Nijl is stille getuige van een bijzonder ontwikkelingsproces en zorgde met jaarlijkse overstromingen reeds in een vroeg stadium voor vruchtbare grond. Oude beschavingen werden in staat gesteld landbouw te bedrijven en dientengevolge te floreren. Het vormde de basis van wat zou uitgroeien tot het land van piramides, sfinxen, farao’s en Cleopatra.

Geloof en religie speelden een belangrijke rol in het Oude Egypte. Verering van goden was er aan de orde van de dag en ook een rijk hiernamaals kon worden opgemaakt uit de vele vondsten uit tijden van weleer. De reconstructies die archeologen op basis van deze vondsten maken, zijn ronduit fascinerend te noemen en gunnen ons een in velerlei opzichten gedetailleerd kijkje in het leven van de vroegere bewoners van het land.

Heden ten dage wordt er nog steeds volop onderzoek gedaan en worden er met regelmaat nieuwe ontdekkingen gemeld. Egypte geldt derhalve als onuitputtelijke bron van inspiratie en als één van de meest geheimzinnige doch bijzondere landen die we met Academische Reizen aandoen.

Reizen naar Egypte

Jubileumreis EgypteCultuur

Deze jubileumreis behandelt de hoogtepunten van de kunst en cultuur van het land aan de Nijl.

Prof. dr. Maarten Raven Prof. dr. Maarten Raven
vanaf: € 4.295
Jubileumreis Egypte

Bewaarde
reizen

Larenweg 40, 5234 KA 's-Hertogenbosch 020 589 29 40 info@academischereizen.nl
  • Volg ons via Facebook

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe reizen en actuele informatie.