Menu
Disclaimer:
Hoewel deze website met veel zorg wordt vervaardigd, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Academische Reizen is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Auteursrechten:
Alle informatie op deze website is eigendom van Academische Reizen. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Academische reizen is nadrukkelijk verboden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via info@academischereizen.nl

Bewaarde
reizen

Larenweg 40, 5234 KA 's-Hertogenbosch 020 589 29 40 info@academischereizen.nl
  • Volg ons via Facebook

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe reizen en actuele informatie.