Duurzaamheidverklaring Academische reizen, onderdeel van het Institute of Travel

Het Institute of Travel organiseert reizen voor groepen wereldwijd, maar met name in Europa. Door onze professionaliteit en ervaring zijn we in staat om een breed aanbod van reizen en bestemmingen aan te bieden. Naast het verzorgen van een kwalitatief uitstekende reis, willen we ook een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de steden en de gebieden die we bezoeken. Het Institute of Travel realiseert zich ten volle dat toerisme in de toekomst gebaat is bij een goede zorg voor het milieu en een langdurige samenwerking met vertegenwoordigers van de lokale bevolking. Ons streven is erop gericht om de milieubelasting tijdens onze reizen zoveel mogelijk te beperken en te minimaliseren.

In deze milieubeleidsverklaring wil het Institute of Travel vastleggen welke uitgangspunten we hanteren om milieu onderdeel te maken van de (dagelijkse) bedrijfsvoering en van de arrangementen die deel uitmaken van ons reisaanbod. In het milieuprogramma geven we op concrete wijze aan hoe de zorg voor het milieu in de praktijk vorm wordt gegeven. We voldoen hiermee aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren.

Het Institute of Travel streeft de volgende doelstellingen na:
- Voldoen aan milieuwet- en regelgeving
- Opname van de zorg voor het milieu als een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering
- Uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg
- Voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten van het Institute of Travel.
- Het komen tot het verbeteren van de milieukennis en bewustwording van de medewerkers, reisbegeleiding en klanten en komen tot een bewuster gebruik van energiebronnen en vermindering van de hoeveelheid afval.
- Een reizenpakket aanbieden waarin geen programmaonderdelen zijn opgenomen die extreem belastend voor het milieu zijn.

Concrete maatregelen:
op het gebied van vervoer
- Busvervoer vanuit Nederland vindt uitsluitend plaats met Keurmerkbussen. Dit keurmerk is een extra garantie dat naast veiligheid en kwaliteit ook aandacht wordt besteed aan het verminderen van de milieudruk.
- Ook bij de keuze en inkoop van transportmiddelen voor het verzorgen van het transport in het buitenland wegen we milieuaspecten mee.
- Transporteigenaren worden op de hoogte gesteld van de PMZ-milieurichtlijnen en het Institute of Travel voorziet hen, indien noodzakelijk, van advies.

op het gebied van verblijf
- Voor onze reizen, die zich daarvoor lenen wordt samengewerkt met (lokale) organisaties betreffende bijvoorbeeld natuurparken en gebruik van lokaal geproduceerde consumptiegoederen.
- Hoteleigenaren worden op de hoogte gesteld van de PMZ-milieurichtlijnen en het Institute of Travel voorziet hen, indien noodzakelijk, van advies.

op het gebied van excursies
- Er worden geen excursies aangeboden die bovenmatig milieubelastend zijn.
- Lokale uitvoerende organisaties en freelancers worden op de hoogte gesteld van de PMZ-milieurichtlijnen en het Institute of Travel voorziet hen, indien noodzakelijk, van advies.

op het gebied van informatie.
- In de reisgidsen wordt aandacht gevraagd voor de milieuaspecten van het toerisme
- Op deze internetsite wordt informatie vermeld over de milieubeleidsverklaring.

We streven er naar om objectieve informatie te verstrekken die klanten stimuleert tot een duurzame keuze voor reizen en hen aanzet tot verantwoord gedrag op de vakantiebestemming.

op het gebied van interne milieuzorg.
Ook binnen haar eigen kantoor wil het Institute of Travel het milieu zo min mogelijk belasten. Dit houdt in dat we een product- en milieuzorgsysteem hanteren om intern de afvalstromen te scheiden, de productie en verspreiding van de reisbrochures te verduurzamen en om kantoorartikelen mede op basis van ‘groene’ criteria in te kopen. We hebben speciaal een milieucoördinator aangesteld om er zorg voor te dragen dat milieu structureel onderdeel wordt van de dagelijkse bedrijfsvoering. Tevens heeft een aantal medewerkers de zogenaamde PMZ cursus gevolgd. Dit is een cursus die kennis en inzicht geeft in de relaties tussen het milieu en vakanties en ons als reisorganisatie helemaal up-to-date houdt.

Papier, cartridges, toners en restafval worden gescheiden en apart aangeleverd. Ook bij de aankoop van onze kantoorartikelen speelt het milieu een rol. Dit betekent dat we de voorkeur geven aan artikelen die het milieu minder belasten. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan recycled en chloorvrij papier of het gebruik van correctieinkten op waterbasis.


Duurzaamheid & ANVR

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden.

De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan.

U kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op de website www.academischereizen.nl. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel (zie www.anvr.nl)Bewaarde
reizen

Larenweg 40, 5234 KA 's-Hertogenbosch 020 589 29 40 info@academischereizen.nl
  • Volg ons via Facebook

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe reizen en actuele informatie.